Dezenfeksiyon Kabini

Gerek canlı hayvan taşımacılığı yapan araçların ,gerek hayvan besleme-barınma mahallerine giriş-çıkış yapan araçların ve gerekse herhangi bir nedenle karantina ilan edilen bölgelere sevkiyat yapan araçların dezenfeksiyona tabii tutulmaları yasal zorunluluktur.Bu işlem çoğu kez , bir görevlinin araba yıkama pompası ile aracı dezenfekte etmesi şeklinde uygulanmaktadır.Sadece taşıtın (çoğu kez kamyon,hatta TIR) alt kısımlarına ve tekerleklerine dezenfektan sıkarak gerçekleştirilmekte,aracın diğer bölümleri es geçilmektedir.Bu yetersiz dezenfeksiyon zaman almakta ve dezenfeksiyon malzemesinin gereksiz şekilde fazla kullanımına yol açmaktadır.

Firmamızın geliştirdiği yöntem ise;araçların bir dezenfeksiyon kabini içinde,yerleştirilen çok sayıda memenin oluşturacağı sis içinde kalması ve aracın her bölümünün dezenfektan malzeme ile temasının sağlanmasıdır.Bu durumda az dezenfektan kullanılarak,aracın tüm kısımlarına malzemenin sinmesi sağlanmış olmaktadır.Otomasyonu sağlanan bu sistemle,gereksiz personel kullanımı da önlenmekte,nedensiz şekilde dezenfeksiyon işleminden kaçınma veya görevlinin ya da araç sürücüsünün dezenfeksiyonun yeterliliği gibi kişisel tercihinden sakınılması sağlanmaktadır.
Şarbon,şap,deli dana , tavuk vebası vb. hastalıkların yayılmasının önlenmesi,toplum sağlığımızın korunması,gerek iç ve gerek dış ticaretimizin sekteye uğramaması için alınacak önlemler açısından ilk olarak atılan bu adımın yaygınlaşacağını ummaktayız.