Sera Ici Sisleme

SERACILIK : Özellikle tropikal ve sub-tropikal tarımsal ürünler seracılığında,bitkinin nem gereksinimi yüksektir.ARAS sistem istenilirse %90 nem oranının üstüne bile çok uzun bir zaman dilimine ihtiyaç duymadan ulaşır.Ortama konulacak bir nem kontrol ünitesi ile istenilen nem oranı fikse edilebilir.Aşırı sıcaklarda,bitkilerin zarar görmemesi için cebri havalandırma ile ortama gelen taze hava yeniden su buharı ile karşılaşarak,sera içi ısının düşmesi sağlanır.
Seracılıkda ileri teknolojileri uygulamada öncü olan İsrail?de bu sistem çok yaygın olarak kullanılmakta ve verim artışları sağlanmaktadır.Muz seracılığı,çiçek seracılığı ve fidan yetiştiriciliği ile iştigal eden seracılarımızın vakit geçirmeden sistemimizle tanışmalarını öneririz.