Toz ve Koku Bastırma

Toz İndirme

Endüstrinin bazı alanlarında özellikle üretim esnasında açığa çıkan toz, talaş, elyaf, v.b. gibi ufak partiküller havada asılı kalarak toz bulutu oluşturmakta ve hem makine çalışmasını etkilemekte, daha da önemlisi insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır.

Mevcut sistemlerde toz parçaları havalandırma yolu ile tahliye edilmekle birlikte, bazı uygulamalarda bu yöntem hem yüksek maliyetler getirmekte hem de tozun havada taşınması sebebiyle sağlıklı olmamaktadır.

Bu sebeple tozun ortadan kaldırılmasının en uygun yolu; ortamda bulunan bu toz partiküllerinin uçuşma yaptırılmadan yere indirilerek tahliye edilmesi veya temizlenmesidir.

Aras Sisleme Sistemi bu noktada devreye girerek etkili bir çözüm olarak sunulmaktadır. Ortama püskürtülen çok ince su zerrecikleri, havada bulunan toz partiküllerine yapışarak ağırlaştırmakta ve yere inmesini sağlamaktadır.

Koku Giderme

Özellikle çöp toplama alanlarında koku oluşması ciddi bir sorun haline gelmektedir. Koku oluşmasının azaltılması veya oluşan kokunun giderilmesi için sis yöntemi etkili bir şekilde kullanılır. Organik atıklardan kaynaklanan ve koku oluşturan gazlar çok küçük parçacıklar halinde püskürtülen su partikülleri tarafından yakalanarak yere indirilir. Kokunun etrafa yayılması böylece engellenmiş olur.

Aras Sisleme Sistemi ile 5-15 mikron arasında püskürtülen milyarlarca küçük su partikülleri ile koku indirme işlemi etkin bir şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca sisteme çeşitli kontroller ilave edilerek çalışma şekli, süresi, su kaynağı kontrol altında tutulabilir. Bazı durumlarda daha etkili sonuç alabilmek için koku giderici kimyasallar, püskürtülen sis’in içerisine karıştırılır. Ancak endüstriyel amaçlı koku giderrme sistemlerinde bu tip kimyasal katkıların maliyet açısından hesabının yapılması gereklidir. Esas olan koku oluşturan organik gazların indirilmesidir.

Aras Sisleme Sistemi ile her türlü iç ve dış mekanlarda sürekli oluşan koku sorunu en ekonomik ve etkili şekilde çözümlenebilir.